Řádové hodnoty

 

Naší ústřední hodnotou je hospitalita.

Čtyři orientační hodnoty: kvalita, respekt, zodpovědnost a spiritualita ozřejmují jeho obsahový význam.

   

Kvalita zastupuje Excelenci, odbornou kompetenci, celostnost našich služeb, senzibilitu pro nové potřeby, model spolupráce s našimi spolupracovníky, model péče sv. Jana z Boha, architektura a vybavení, které zprostředkovávají pocit bezpečí, spolupráce s třetími subjekty

   

Respekt zastupuje Úctu před druhým člověkem, humanizaci, sociální kompetenci, zodpovědnost vůči našim spolupracovníkům, pochopení, celostnost, sociální služby, zapojení rodinných příslušníků

   

Zodpovědnost zastupuje

Věrnost vůči ideálům sv. Jana z Boha a řádu, etiku (bioetiku, sociální etiku, hospodářskou etiku), ochrana životního prostředí, sociální zodpovědnost, udržitelnost, spravedlnost, distributivní spravedlnost ve vztahu k našim službám


 

   

Spiritualita zastupuje

Pastoraci, evangelizaci, spirituální nabídky pro jinověrce, ekuména, spolupráce s farnostmi a náboženskými společnostmi

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: