Hospitalita –

naše sebepojetí

Hospitalita je základem řádu Milosrdných bratří. Pojem se odvozuje z latinské slova „hospitalitas“ a můžeme jej překládat jako „pohostinnost“. Je ovšem třeba ho doplnit o několik dalších dimenzí, aby zrcadlil plný význam slova ve smyslu Milosrdných bratří.

 

  • Hospitalita je účinná pozornost vůči člověku podle modelu zakladatele řádu sv. Jana z Boha, tedy bezvýhradná a bezpodmínečná účinná pozornost vůči lidem hledajícím pomoc.
  • Tuto účinnou pozornost je třeba – abychom konali dobro i dobře – poskytovat na vysoké odborné úrovni.
  • „Čistě technická profesionální“ pomoc by neodpovídala celostnímu obrazu člověka u sv. Jana z Boha. Je ji tudíž zapotřebí rozšířit o lidskost a péči o duchovní rozměr člověka.

 

Hospitalita ve smyslu Milosrdných bratří je tedy neomezená, odborně kompetentní a křesťanská pohostinnost.

 

Nádavkem k třem slibům, které skládají členové všech řeholních komunit (chudoba, poslušnost a celibát) se Milosrdní bratří zavazují i ke slibu hospitality.

 

Tyto výpovědi je třeba interpretovat vzhledem k danému účelu toho kterého apoštolského díla. Východiskem této interpretace je život zakladatele řádu, sv. Jana z Boha.

 

 

Příklady „nové hospitality“

  • Speciální ambulance pro neslyšící (Štýrský Hradec, Linec, Vídeň)
  • lékařská péče a ošetřovatelská péče o nepojištěné a nemajetné (Vídeň)
  • Středisko pro dialýzu Vídeň-Donaustadt ve spolupráci so Socialnou pojišťovnou (WGKK) a katolický akademický spolek (KAV)
  • Kooperace se svépomocnými skupinami (Linec)
  • Péče o bezdomovce (Bratislava)
  • Terapeutická stanice pro drogově nemocné –Walkabout
  • atd.

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: