Řádové hodnoty

 

Naší ústřední hodnotou je hospitalita.

Čtyři orientační hodnoty: kvalita, respekt, zodpovědnost a spiritualita ozřejmují jeho obsahový význam.

   

Kvalita zastupuje Excelenci, odbornou kompetenci, celostnost našich služeb, senzibilitu pro nové potřeby, model spolupráce s našimi spolupracovníky, model péče sv. Jana z Boha, architektura a vybavení, které zprostředkovávají pocit bezpečí, spolupráce s třetími subjekty

   

Respekt zastupuje Úctu před druhým člověkem, humanizaci, sociální kompetenci, zodpovědnost vůči našim spolupracovníkům, pochopení, celostnost, sociální služby, zapojení rodinných příslušníků

   

Zodpovědnost zastupuje

Věrnost vůči ideálům sv. Jana z Boha a řádu, etiku (bioetiku, sociální etiku, hospodářskou etiku), ochrana životního prostředí, sociální zodpovědnost, udržitelnost, spravedlnost, distributivní spravedlnost ve vztahu k našim službám


 

   

Spiritualita zastupuje

Pastoraci, evangelizaci, spirituální nabídky pro jinověrce, ekuména, spolupráce s farnostmi a náboženskými společnostmi

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
  • mail.png
  • facebook.png

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

Darstellung: