Az Osztrák Rendtartomány

a világszerte működő 20 rendtartomány egyike

Istenes Szent János példája nyomán ma 52 államban és az összes kontinensen megközelítőleg 1.150 rendtárs dolgozik több mint 400 egészségügyi és szociális intézményben. A körülbelül 45.000 főállású és 8.000 önkéntes munkatárssal együtt évente kereken 20 millió embert látnak el.

 

A Betegápoló Irgalmasrend egy kolduló rend, és a rábízott eszközökkel elsősorban olyan embereket támogat, akik különösen segítségre szorulnak. A Rend számos országban működik együtt az állami egészségügyi hatóságokkal (egészségügyi minisztériumok, szociális minisztériumok, regionális és önkormányzati szintű szolgálatok), ill. a rendi intézmények a közegészségügyi hálózat részei.

 

A Rend egészségügyi és szociális intézményei különösen a fejlődő országokban azért fáradoznak, hogy a szubszidiaritás elve alapján a hazai egészségügyi ellátás hézagait pótolják.

 

A Betegápoló Irgalmasrend a kórházakon kívül számos intézményt tart fenn pszichés betegek számára. Továbbá a Rend számos intézményt szellemi és testi fogyatékosok számára, öregotthonokat és hajléktalanszállásokat is tart fenn. Szolgálatainak kínálatához hozzátartoznak világszerte a kábítószeresek és szenvedélybetegek gyógyászati intézményei is. Az utóbbi időben tevékenységi skálája a hospice-munkával, a palliatív orvoslással, az AIDS-betegek gondozásával, az Alzheimer-kóros betegek ápolásával és sok más szakiránnyal bővült.

 

A testvéreket feladatuk ellátásban kb. 45.000 munkatárs támogatja. Ezen kívül a rendi értékeket meggyőződéssel valló 8.000 önkéntes segítő és számtalan jótevő is támogatja a Rend munkáját eszmeileg és pénzügyileg is.

 

 

Önértelmezés

A Rend mint katolikus egyházi intézmény munkája minden területen (ápolás, gyógyítás, gondozás, támogatás, rehabilitáció, stb.) az egész ember gyógyítását célozza. Ezért a különböző társadalmi és politikai adottságok ellenére mindig a fáradozások előterében áll az evangelizáció. Ennek során a testvérek életükkel hirdetik azt az Örömhírt, amelyet Jézus Krisztus hozott el az emberiségnek. Az evangelizáció első formája, hogy különbségtétel nélkül minden embert befogadnak, és a testvérek arra hívják őket, hogy keressék életük értelmét, és megpróbálják őket elővigyázatosan Krisztushoz és egyházához vezetni. Az egyre anyagiasabb és egoistább társadalomban a Rend „a szeretet és az irgalmasság egyháza” élő kifejeződésének tekinti saját magát.

 

A Rend szervezetileg nyolc tartományi delegatúrából, két generáldelegatúrából, egy altartományból és 20 tartományból áll. Az ausztriai az egyik legrégebbi tartomány.

 

 

Ausztriai rendtartomány

I. Károly liechtensteini herceg 1605-ban alapította a testvérek első kórházát az Alpoktól északra Feldsbergben (Valtice) – ez lett minden közép-európai tartomány anyaháza. A sok alapításnak köszönhetően aztán gyorsan létrejött a „hospitalitás sűrű hálózata”, amely virágkorában a Baltikumtól egészen Triesztig és Vesztfáliától egészen a Bánátig terjedt. Az Európában zajló politikai és történelmi áttörésekhez hasonlóan a tartomány kiterjedése és a testvérek munkakörülményei is állandóan változtak Az 1989-es politikai rendszerváltozást követően elsősorban a hajdani kommunista államokban élő testvérekhez fűződő kapcsolatokat sikerült újból intenzívebbé tenni.

 

Az Ausztriai Rendtartomány magába foglalja a magyarországi, csehországi és szlovákiai konventeket is, amelyek jogi tekintetben az Ausztriai Rendtartomány három tartományi delegatúráját alkotják. A Tartományban jelenleg 32 ünnepélyes fogadalmas testvér, hat egyszerű fogadalmas testvér, valamint egy novícius és két oblátus él. A Rend a négy államban összesen kereken 7.000 munkatársat foglalkoztat.

 

 

A Tartomány vezetősége

A bécsi második kerületben, ahol a Testvérek 1614-ben első bécsi kórházukat hozták létre, található ma az az épület, amelyben a gyógyszertáron és a bécsi konventen kívül az első emeleten az Ausztriai Rendtartomány provincialátusa és központi igazgatása is található. A Taborstraße 16. számban a provinciális mellett 16 főállású és önkéntes munkatárs irodája is található.

 

Egészen az 1980-as évekig rendtagok végezték az igazgatási tevékenységeket, de amikor a testvérek létszáma csökkent, és a munkaterhelés megnövekedett, egyre több munkatársat vettek fel, akik a provinciális és a tartományi titkár keze alá dolgoztak. Folyamatosan egyre több felelősséget ruháztak át a munkatársakra. Így 1996 óta a rendtartománynak világi tartományi intézményvezetője van.

 

 

A provinciális és a rendi vezetőség

Saji Mullankuzhy provinciális atya viseli a fő felelősséget a rendtartomány jólétéért. Ebben a tartományi tanács tagjai - Frater Matthias Meczywor, Frater Daniel Katzenschläger, Frater Antonius Nguyen és Frater Martin Macek támogatják.

 

Rendszeresen találkoznak az úgy nevezett „Definitorium“ keretében, hogy megbeszéljék a fontos témákat, és döntéseket hozzanak. 2007 óta a Tartománynak DKHBw Robert Bühringer személyében először van világi tartományi titkára. Ő a felelős a Rend igazgatási teendőiért.

 

A provincialátus egyben a Rendtartomány és a római rendfőnökség találkozási felülete is.

 

 

A tartományi intézményvezető

Az ausztriai Betegápoló Irgalmasrend központi igazgatása az ausztriai, magyarországi, csehországi és szlovákiai intézmények, valamint a négy államban lévő számos együttműködő partner központi irányító szerve.

 

A központi igazgatás ennek során számos szolgáltatási feladatot is ellát. Adolf Inzinger igazgató, a rendtartomány gazdasági intézményvezetőjének irányítása alá tartozik.

 

A Rend korán felismerte, hogy bizonyos tevékenységi területeket egybe kell fogni, hogy gyorsan és proaktívan lehessen reagálni a kihívásokra, és meg lehessen birkózni a feladatokkal.

 

Ezért már 35 évvel ezelőtt létrehoztak Kismartonban egy központi számítóközpontot. Az idők folyamán ehhez további központi létesítmények csatlakoztak. Ezek közé tartoznak pl. a központi beszerzés, a gazdasági ellenőrzés (controlling), a személyzetirányítás, a közönségkapcsolatok (PR), a delegatúrákban működő intézmények vezetése vagy az ápolás központi irányítása.

 

A provincialátus munkatársai az egész Ausztriai Rendtartományért felelősek koordináló minőségükben, folyamatokat kezdeményeznek, és kísérik azok végrehajtását.

 

A provincialátushoz tartozik a digitális betegdokumentációkra szakosodott saját rendi cég, a „Care Solutions“ (irodái vannak St. Veit/Glan-ban és Grazban), valamint a „Granatapfel“ folyóirat is Bécs 2. kerületében.

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
  • mail.png
  • facebook.png

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

Darstellung: