Hospitalita –

naše chápanie seba samých

Hospitalita je základom rehole Milosrdných bratov. Toto slovo sa odvodzuje od latinského slova „hospitalitas“ a môže sa preložiť slovom „pohostinnosť“, musí sa však rozšíriť o niekoľko rozmerov, aby sa odzrkadlil plný význam slova v zmysle Milosrdných bratov.

  • Hospitalita je pomoc človeku podľa vzoru  zakladateľa rehole Jána z Boha, teda bezvýhradná a bezpodmienečná pomoc človeku  hľadajúcemu pomoc.
  • Táto pomoc musí byť – aby sa dobro dalo dobre robiť – na vysokej odbornej úrovni.
  • „Čisto technická profesionálna“ pomoc by však nezodpovedala  celostnému obrazu človeka  svätého Jána z Boha. Musí sa preto rozšíriť o ľudskosť a zabezpečenie spirituálneho rozmeru človeka.

Hospitalita v zmysle Milosrdných bratov je teda neobmedzená, odborne kompetentná a kresťanská pohostinnosť.

K trom sľubom, ktoré skladajú členovia všetkých rehoľných spoločenstiev (chudoba, poslušnosť a bezmanželský stav), skladajú Milosrdní bratia aj sľub hospitality.

 

Tieto výroky sa musia interpretovať podľa účelu príslušného apoštolského diela. Východiskovým bodom pre túto interpretáciu  je život zakladateľa rehole svätého Jána z Boha.

 

 

Príklady „Novej hospitality“

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
  • mail.png
  • facebook.png

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

Darstellung: