A Rendi értékei

 

Központi értékünk a hospitalitás.

Tartalmi jelentését a négy tájékoztató érték – a minőség, tisztelet, felelősség és spiritualitás – világítja meg.

   

A minőség a következőket jelenti

kiválóság; szakmai hozzáértés, szolgáltatásunk átfogó, holisztikus (egészleges) irányultsága; érzékenység az új igények iránt; a munkatársainkkal való együttműködés modellje; Istenes Szent János gondozásának modellje; védettséget nyújtó építészet és felszerelés; együttműködés kívülállókkal

   

A tisztelet a következőket jelenti

a másik ember tisztelete; humanizálás; szociális kompetencia; felelősség munkatársaink felé; megértés; holisztikus (az egészre irányuló) megközelítés; szociális szolgáltatások; a hozzátartozók bevonása

   

A felelősség a következőket jelenti

hűség Istenes Szent János és a Rend eszméihez (ideáljaihoz); etika (bioetika, szociális etika, gazdasági etika); környezetvédelem; szociális felelősség; fenntarthatóság; igazságosság; szolgáltatásunk elosztásának igazságossága

 

   

A spiritualitás a következőket jelenti

egyházi lelkigondozás (pasztorálás); evangelizálás; spirituális kínálatok másvallásúak számára; ökumené; együttműködés plébániákkal és vallási közösségekkel

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
365 Zeugnisse
Der gelebten Gastfreundschaft

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: