Az Osztrák Rendtartomány

a világszerte működő 23 rendtartomány egyike

Istenes Szent János példája nyomán ma 53 államban és az összes kontinensen megközelítőleg 1.100 rendtárs dolgozik több mint 455 egészségügyi és szociális intézményben. A körülbelül 58.000 főállású és 31.000 önkéntes munkatárssal együtt évente kereken 20 millió embert látnak el.

 

A Betegápoló Irgalmasrend egy kolduló rend, és a rábízott eszközökkel elsősorban olyan embereket támogat, akik különösen segítségre szorulnak. A Rend számos országban működik együtt az állami egészségügyi hatóságokkal (egészségügyi minisztériumok, szociális minisztériumok, regionális és önkormányzati szintű szolgálatok), ill. a rendi intézmények a közegészségügyi hálózat részei.

 

A Rend egészségügyi és szociális intézményei különösen a fejlődő országokban azért fáradoznak, hogy a szubszidiaritás elve alapján a hazai egészségügyi ellátás hézagait pótolják.

 

A Betegápoló Irgalmasrend a kórházakon kívül számos intézményt tart fenn pszichés betegek számára. Továbbá a Rend számos intézményt szellemi és testi fogyatékosok számára, öregotthonokat és hajléktalanszállásokat is tart fenn. Szolgálatainak kínálatához hozzátartoznak világszerte a kábítószeresek és szenvedélybetegek gyógyászati intézményei is. Az utóbbi időben tevékenységi skálája a hospice-munkával, a palliatív orvoslással, az AIDS-betegek gondozásával, az Alzheimer-kóros betegek ápolásával és sok más szakiránnyal bővült.

 

A testvéreket feladatuk ellátásban kb. 58.000 munkatárs támogatja. Ezen kívül a rendi értékeket meggyőződéssel valló 31.000 önkéntes segítő és számtalan jótevő is támogatja a Rend munkáját eszmeileg és pénzügyileg is.

 

 

Önértelmezés

A Rend mint katolikus egyházi intézmény munkája minden területen (ápolás, gyógyítás, gondozás, támogatás, rehabilitáció, stb.) az egész ember gyógyítását célozza. Ezért a különböző társadalmi és politikai adottságok ellenére mindig a fáradozások előterében áll az evangelizáció. Ennek során a testvérek életükkel hirdetik azt az Örömhírt, amelyet Jézus Krisztus hozott el az emberiségnek. Az evangelizáció első formája, hogy különbségtétel nélkül minden embert befogadnak, és a testvérek arra hívják őket, hogy keressék életük értelmét, és megpróbálják őket elővigyázatosan Krisztushoz és egyházához vezetni. Az egyre anyagiasabb és egoistább társadalomban a Rend „a szeretet és az irgalmasság egyháza” élő kifejeződésének tekinti saját magát.

 

A Rend szervezetileg nyolc tartományi delegatúrából, két generáldelegatúrából, egy altartományból és 23 tartományból áll. Az ausztriai az egyik legrégebbi tartomány.

 

 

Ausztriai rendtartomány

I. Károly liechtensteini herceg 1605-ban alapította a testvérek első kórházát az Alpoktól északra Feldsbergben (Valtice) – ez lett minden közép-európai tartomány anyaháza. A sok alapításnak köszönhetően aztán gyorsan létrejött a „hospitalitás sűrű hálózata”, amely virágkorában a Baltikumtól egészen Triesztig és Vesztfáliától egészen a Bánátig terjedt. Az Európában zajló politikai és történelmi áttörésekhez hasonlóan a tartomány kiterjedése és a testvérek munkakörülményei is állandóan változtak Az 1989-es politikai rendszerváltozást követően elsősorban a hajdani kommunista államokban élő testvérekhez fűződő kapcsolatokat sikerült újból intenzívebbé tenni.

 

Az Ausztriai Rendtartomány magába foglalja a magyarországi, csehországi és szlovákiai konventeket is, amelyek jogi tekintetben az Ausztriai Rendtartomány három tartományi delegatúráját alkotják. A Rend a négy államban összesen kereken 8.300 munkatársat foglalkoztat.

 

 

A Tartomány vezetősége

A bécsi második kerületben, ahol a Testvérek 1614-ben első bécsi kórházukat hozták létre, található ma az az épület, amelyben a gyógyszertáron és a bécsi konventen kívül az első emeleten az Ausztriai Rendtartomány provincialátusa és központi igazgatása is található. A Taborstraße 16. számban a provinciális mellett 16 főállású és önkéntes munkatárs irodája is található.

 

Egészen az 1980-as évekig rendtagok végezték az igazgatási tevékenységeket, de amikor a testvérek létszáma csökkent, és a munkaterhelés megnövekedett, egyre több munkatársat vettek fel, akik a provinciális és a tartományi titkár keze alá dolgoztak. Folyamatosan egyre több felelősséget ruháztak át a munkatársakra. Így 1996 óta a rendtartománynak világi tartományi intézményvezetője van.

 

 

A provinciális és a rendi vezetőség

Saji Mullankuzhy provinciális atya viseli a fő felelősséget a rendtartomány jólétéért. Ebben a tartományi tanács tagjai - Frater Matthias Meczywor, Frater Daniel Katzenschläger, Frater Antonius Nguyen és Frater Martin Macek támogatják.

 

Rendszeresen találkoznak az úgy nevezett „Definitorium“ keretében, hogy megbeszéljék a fontos témákat, és döntéseket hozzanak. 2007 óta a Tartománynak DKHBw Robert Bühringer személyében először van világi tartományi titkára. Ő a felelős a Rend igazgatási teendőiért.

 

A provincialátus egyben a Rendtartomány és a római rendfőnökség találkozási felülete is.

 

 

A tartományi intézményvezető

Az ausztriai Betegápoló Irgalmasrend központi igazgatása az ausztriai, magyarországi, csehországi és szlovákiai intézmények, valamint a négy államban lévő számos együttműködő partner központi irányító szerve.

 

A központi igazgatás ennek során számos szolgáltatási feladatot is ellát. Adolf Inzinger igazgató, a rendtartomány gazdasági intézményvezetőjének irányítása alá tartozik.

 

A Rend korán felismerte, hogy bizonyos tevékenységi területeket egybe kell fogni, hogy gyorsan és proaktívan lehessen reagálni a kihívásokra, és meg lehessen birkózni a feladatokkal.

 

Ezért már 35 évvel ezelőtt létrehoztak Kismartonban egy központi számítóközpontot. Az idők folyamán ehhez további központi létesítmények csatlakoztak. Ezek közé tartoznak pl. a központi beszerzés, a gazdasági ellenőrzés (controlling), a személyzetirányítás, a közönségkapcsolatok (PR), a delegatúrákban működő intézmények vezetése vagy az ápolás központi irányítása.

 

A provincialátus munkatársai az egész Ausztriai Rendtartományért felelősek koordináló minőségükben, folyamatokat kezdeményeznek, és kísérik azok végrehajtását.

 

A provincialátushoz tartozik a digitális betegdokumentációkra szakosodott saját rendi cég, a „Care Solutions“ (irodái vannak St. Veit/Glan-ban és Grazban), valamint a „Granatapfel“ folyóirat is Bécs 2. kerületében.

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
365 Zeugnisse
Der gelebten Gastfreundschaft

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: