Zakladatel našeho řádu – sv. Jan z Boha

8. březen 1495 – 8. březen 1550

João Cidade se narodil v roce 1495 v Portugalsku. Po desítiletí hledal jako pastýř, voják, řemeslník nebo i jako knihkupec smysl života.

 

V roce 1539 uslyšel v jihošpanělské Granadě kázání sv. Jana z Ávily, které ho zasáhlo. Ztratil vnitřní rovnováhu, rozdal veškeré jmění a umístili ho jako domněle duševně nemocného do špitálu. Tam poznal Jan tísnivou situaci nemocných, zejména bídu psychicky nemocných. Tyto prožitky ho zformovaly do hloubi duše. I uzrálo v něm přání založit nemocnici podle nových měřítek.

 

Po svém propuštění začal sbírat nemocné na silnici a pečoval o ně v průjezdu domu jedné rodiny, s níž se přátelil. Heslo umístěné na průjezdu „Nechť poroučí srdce“ se mu stalo vodítkem.  V následujících letech zřídil Jan další špitál v Granadě, staral se o čím dále více nemocných a našel spoustu lidí stejného smýšlení, kteří se připojili k němu a k jeho ideálům.

 

Na tehdejší poměry byl jeho postoj k péči o nemocné revoluční. V jeho špitálech dostal každý nemocný své vlastní lůžko. Právě tak rozdělil Jan pacienty podle pohlaví a druhů choroby, povolal duchovní pastýře do svých zařízení, zavedl poprvé písemné záznamy o nemocných a stal se tak průkopníkem moderní nemocniční péče.

 

Jan z Boha zemřel 8. března 1550. O dva roky později se dostává „špitálním bratřím“ od papeže Pia V. církevního uznání. V roce 1630 byl Jan z Boha blahořečen, v roce 1690 svatořečen a později prohlášen za patrona nemocných a všech, kdo se o ně starají.

 

Jeho svátek se slaví 8. března. Jeho životním mottem bylo:

 

„Konat dobro a konat je dobře!“

 

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: