Zakladateľ našej rehole – sv. Ján z Boha

8. marec 1495 – 8. marec 1550

João Cidade sa narodil v roku 1495 v Portugalsku. Celé desaťročia hľadal zmysel svojho života ako pastier, vojak, remeselník či kníhkupec.

 

V roku 1539 počul v juhošpanielskej Granade kázeň svätého Jána z Avily, ktorá sa ho hlboko dotkla. Stráca svoju vnútornú rovnováhu, rozdáva svoj majetok a hneď nato sa dostáva ako údajne duševne chorý do nemocnice. Tam Ján spoznáva trápenie chorých, obzvlášť biedu psychicky chorých. Tieto zážitky v ňom zanechávajú hlbokú stopu a spôsobia, že v ňom dozrie túžba zriadiť nemocnicu podľa nových merítok.

 

Po svojom prepustení začína zbierať chorých z ulice a stará sa o nich pod bránou domu jednej spriatelenej rodiny. Výrok „Nech srdce rozkazuje“, nachádzajúci sa na oblúku brány, mu bude ukazovať cestu. V nasledujúcich rokoch Ján zriaďuje ďalšiu nemocnicu v Granade, ošetruje stále viac chorých a nachádza veľa rovnako zmýšľajúcich, ktorísa pridávajú k nemu a k jeho ideálom.

 

Na vtedajšie pomery bol jeho postoj k ošetrovaniu chorých revolučný. V jeho nemocniciach dostane každý chorý vlastnú posteľ. Ján takisto oddeľuje pacientov podľa pohlavia a chorôb, prizýva do svojich domov duchovných, po prvý krát vedie písomné záznamy o chorých a takto sa stáva priekopníkom na ceste k modernej nemocnici.

 

Ján z Boha zomiera 8. marca 1550. O dve desaťročia neskôr sa „Hospitálskym bratom“ dostáva cirkevného uznania od pápeža Piusa V. V roku 1630 je Ján z Boha blahorečený, v roku 1690 svätorečený a neskôr vyhlásený za patróna chorých a všetkých ľudí pracujúcich v oblasti ošetrovateľstva.

 

Jeho sviatkom je 8. marec, jeho životné motto znelo

 

„Činiť dobro a robiť to dobre!”

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: