Príď medzi nás

Vstupu do rehoľného spoločenstva predchádza predovšetkým Božie osobné volanie do zasväteného života.

 

Boh sa prihovára povolávanému v jeho každodennom živote prostredníctvom malých udalostí, ktoré môže pociťovať ako tajuplné, ale zároveň aj vnímateľné a hmatateľné znaky duchovného povolania.

 

Všetci sme Bohom chcení, jedineční a milovaní. S rešpektom k našej slobodnej vôli nás Boh opätovne pozýva, aby sme využívali svoje talenty a schopnosti a objavovali jeho zámery v našom živote.

 

Informácie o znakoch povolania, o Hospitálskej reholi a Milosrdných bratoch, o ich spiritualite a charizme, o vstupe do rehole, ako aj o možnostiach spolupráce vám sprostredkuje:

 

Fráter Ján Karlik OHDas Bild zeigt Frater Johann Karlik OH.

Barmherzige Brüder - Konvent

Johannes von Gott-Platz 1,

1020 Wien

Tel.: 0043 664 96 76 320

beabrother@stjohn.at

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
365 Zeugnisse
Der gelebten Gastfreundschaft

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: