Príď medzi nás

Vstupu do rehoľného spoločenstva predchádza predovšetkým Božie osobné volanie do zasväteného života.

 

Boh sa prihovára povolávanému v jeho každodennom živote prostredníctvom malých udalostí, ktoré môže pociťovať ako tajuplné, ale zároveň aj vnímateľné a hmatateľné znaky duchovného povolania.

 

Všetci sme Bohom chcení, jedineční a milovaní. S rešpektom k našej slobodnej vôli nás Boh opätovne pozýva, aby sme využívali svoje talenty a schopnosti a objavovali jeho zámery v našom živote.

 

Informácie o znakoch povolania, o Hospitálskej reholi a Milosrdných bratoch, o ich spiritualite a charizme, o vstupe do rehole, ako aj o možnostiach spolupráce vám sprostredkuje:

 

Fráter Ján Karlik OHDas Bild zeigt Frater Johann Karlik OH.

Barmherzige Brüder - Konvent

Johannes von Gott-Platz 1,

1020 Wien

Tel.: 0043 664 96 76 320

beabrother@stjohn.at

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: