Hodnoty rehole

 

Hospitalita je našou centrálnou hodnotou

Štyri orientačné hodnoty kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita vyjadrujú jej obsahový význam.

   

Kvalita znamená

Excelentnosť, odborné kompetencie, celostnosť našej služby, citlivé vnímanie nových potrieb, model spolupráce s našimi spolupracovníkmi, model starostlivosti podľa Jána z Boha, architektúra a vybavenie, ktoré vytvárajú pocit pohody, spolupráca s tretími osobami

   

Rešpekt znamená

Rešpekt voči druhým ľuďom, humanizácia, sociálne kompetencie, zodpovednosť voči našim spolupracovníkom, porozumenie, celostnosť, sociálne služby, začlenenie rodinných príslušníkov

   

Zodpovednosť znamená

Vernosť ideálom Jána z Boha a rehole, etika (bioetika, sociálna etika, hospodárska etika), ochrana životného prostredia, sociálna zodpovednosť, udržateľnosť, spravodlivosť, spravodlivosť delenia našich služieb

   

Spiritualita znamená

Pastorál, evanjelizácia, spirituálne ponuky pre ľudí inej viery, ekumenizmus, spolupráca s farami a náboženskými spoločenstvami

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
365 Zeugnisse
Der gelebten Gastfreundschaft

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

 

Tel.: 0043 1 21121 1100

Fax: 0043 1 21121 1120

Darstellung: