A Rendi értékei

 

Központi értékünk a hospitalitás.

Tartalmi jelentését a négy tájékoztató érték – a minőség, tisztelet, felelősség és spiritualitás – világítja meg.

   

A minőség a következőket jelenti

kiválóság; szakmai hozzáértés, szolgáltatásunk átfogó, holisztikus (egészleges) irányultsága; érzékenység az új igények iránt; a munkatársainkkal való együttműködés modellje; Istenes Szent János gondozásának modellje; védettséget nyújtó építészet és felszerelés; együttműködés kívülállókkal

   

A tisztelet a következőket jelenti

a másik ember tisztelete; humanizálás; szociális kompetencia; felelősség munkatársaink felé; megértés; holisztikus (az egészre irányuló) megközelítés; szociális szolgáltatások; a hozzátartozók bevonása

   

A felelősség a következőket jelenti

hűség Istenes Szent János és a Rend eszméihez (ideáljaihoz); etika (bioetika, szociális etika, gazdasági etika); környezetvédelem; szociális felelősség; fenntarthatóság; igazságosság; szolgáltatásunk elosztásának igazságossága

 

   

A spiritualitás a következőket jelenti

egyházi lelkigondozás (pasztorálás); evangelizálás; spirituális kínálatok másvallásúak számára; ökumené; együttműködés plébániákkal és vallási közösségekkel

 

Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott
Taborstraße 16
1020 Wien
  • mail.png
  • facebook.png

ÖSTERREICHISCHE ORDENSPROVINZ

des Hospitalordens des
heiligen Johannes von Gott

"Barmherzige Brüder"

Taborstraße 16

1020 Wien

Darstellung: